Kontakt

Gdzie jesteśmy

Kontakt

BTB Polska Sp. z o.o.

pl. Axentowicza 6 lok.7
30-034 Kraków

tel. 885 885 552

fax. (12) 632 89 34

e-mail: biuro@btbpolska.pl
NIP 677-20-63-920, REGON 351480650

spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000009063

kapitał zakładowy: 400 000 zł

W przypadku wystąpienia awarii

prosimy o informację na numer telefonów: 885 885 552
Źródła energii
na miarę potrzeb
Wykonanie: Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o.    CMS - FSite